POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego tłumaczenia-dokumentów.pl
 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest LCB - Kamila Bodal, z siedzibą w Gdańsku 80-772 ul. Suchanka 9b/19, adres e-mail: bakkrat@wp.pl, telefon: 506328644.
 • CELE POZOSTAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH Użytkownik serwisu pozostawia swoje dane osobowe w celu zrealizowania usługi tłumaczeniowej, wystawienia rachunku lub wykonania innej czynności administracyjnej służącej realizacji powierzonej nam usługi tłumaczeniowej.
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Dane przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym realizacji zamówień, obsługi reklamacji, kontaktu z Użytkownikami oraz dostarczania informacji o ofercie Administratora.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem,
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 • zgoda Użytkownika.
 • KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • adres IP,
 • dane dotyczące korzystania z Serwisu (np. historia przeglądania, preferencje).
 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 • PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • ZABEZPIECZENIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW Administrator dba o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, utratą czy zniszczeniem. W tym celu Administrator stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 • COOKIE Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz zbierania informacji statystycznych. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym na jego komputerze lub smartfonie, w celu ułatwienia korzystania z Serwisu. Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednakże może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 24h od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zmienionych warunków.
 • KONTAKT W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu lub na podany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.