Kto i dlaczego wykonuje tłumaczenia przysięgłe?

kto-i-dlaczego-wykonuje-tlumaczenia-przysiegle-small

Co to są tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe to przetłumaczona treść z języka źródłowego na język docelowy w formie pisemnej lub ustnej, dla której konieczne są specjalne uprawnienia i zaświadczenia potwierdzające wiarygodność i zgodność tłumaczenia. Wykonanie tłumaczeń przysięgłych wymaga biegłego posługiwania się przynajmniej dwoma językami oraz specjalistycznych kwalifikacji.

kto wykonuje tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe wykonuje tłumacz przysięgły, który uzyskał odpowiednie uprawnienia poprzez ukończenie studiów wyższych oraz zdanie egzaminów państwowych, a następnie został wpisany na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce. Tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność za każde wykonane tłumaczenie i zaświadcza o zgodności przetłumaczonego dokumentu z oryginałem, musząc wykazać się wysoką dokładnością w swojej pracy

dlaczego wykonujemy tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe wykonuje się z uwagi na konieczność zatwierdzenia zgodności przekładanego tekstu z oryginałem. Najczęściej są one potrzebne w celach administracyjnych, aby przedstawić je w urzędzie, gdzie bardzo ważnym aspektem jest pełna zgodność i spójność przedstawianych danych w dokumentach. Tłumaczenia takie wykonywane są zgodnie z górnymi standardami i ściśle określonymi normami, z zachowaniem szczególnej staranności i dokładności.

Jakie dokumenty najczęściej się uwierzytelnia?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, dokumenty wykorzystywane do celów administracyjnych stanowią grupę, dla której wymagane są tłumaczenia potwierdzone przez tłumaczy przysięgłych. Najczęściej wykonywanymi tłumaczeniami w tej kategorii są takie dokumenty jak:

  • Akty urodzenia i ślubu,
  • świadectwa szkolne,
  • dyplomy ukończenia uczelni wyższych,
  • dokumenty rozwodowe
  • faktury, rachunki lub umowy zakupu,
  • dokumenty rejestracyjne od pojazdów,
  • akty notarialne zakupu nieruchomości,
  • wszelkie pełnomocnictwa,
  • dokumenty finansowe i podatkowe,
  • decyzje administracyjne i wiele innych.

Potwierdzenie autentyczności powyższych dokumentów przez tłumacza przysięgłego nadaje im moc prawną, stwierdzając zgodność ich treści z oryginałem. Dzięki temu dokumenty te mogą być bezproblemowo używane do celów administracyjnych, takich jak: składanie wniosków o pobyt czasowy, rejestracja sprowadzonego pojazdu, złożenie wniosku o zatrudnienie lub przyjęcie na uczelnię, uzyskanie wizy oraz wiele innych czynności wymagających zaświadczeń urzędowych.

Jak tłumacz wycenia swoją pracę?

Tłumacze przysięgli wyceniają teksty do tłumaczenia na podstawie kilku kryteriów, uwzględniając oczywiście podział na strony przeliczeniowe. Podział na strony przeliczeniowe jest ustalany na podstawie łącznej ilości znaków umieszczonych w tłumaczeniu, przy czym na każdą stronę przypada 1125 znaków (znaki liczone w programie Word z białymi znakami włącznie). Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę tłumaczenia jest stopień trudności danego tekstu. Standardowe dokumenty, takie jak powtarzalne dowody rejestracyjne pojazdów, są liczone w niższych stawkach, natomiast niestandardowe dokumenty są wyceniane indywidualnie w wyższych stawkach. Ilustrując przykładem, umowy lub dokumenty techniczne zwykle są wyceniane wyżej. Dodatkowo, ilość wykonywanych stron przeliczeniowych również wpływa na cenę końcową tłumaczenia – w przypadku dużych zleceń tłumacze przysięgli stosują rabaty, co oznacza niższe stawki za każdą stronę.

Gdzie możemy wykonać tłumaczenie przysięgłe?

Jeśli szukasz miejsca, gdzie wykonasz swoje tłumaczenia przysięgłe, skontaktuj się z nami! Nasza firma od wielu lat wykonuje szeroki zakres usług tłumaczeniowych, oferując tłumaczenia w językach takich jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, szwedzki, duński, belgijski, holenderski, norweski i wiele innych. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, opatrzone pieczęcią uwierzytelniającą, co zapewnia bezproblemowe użycie przełożonych tekstów w każdym urzędzie administracyjnym.

Jak widać, przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego jest w niektórych przypadkach niezbędne, szczególnie podczas finalizowania wszelkich czynności urzędowych. Tłumacz jest osobą zaufania publicznego i często tłumaczy teksty sądowe oraz inne dokumenty opatrzone klauzulą poufności. Praca tłumacza wymaga odpowiedzialności i pełnego zaangażowania w powierzoną mu pracę, ponieważ jego błędy mogą narazić osoby trzecie na utratę środków finansowych, zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia