Tłumaczenia techniczne - specyfikacja dokumentów omówienie.

Tłumaczenia dokumentów technicznych - charakterystyka ogólna.

Tłumaczenie dokumentów technicznych to zadanie wymagające od tłumacza wiele wysiłku i zaangażowania. Tłumacze, którzy przekładają tego typu dokumenty, muszą posiadać nie tylko biegłą znajomość języka docelowego, ale również wiedzę techniczną i znajomość terminologii branżowej. Tłumaczenie dokumentów technicznych często dotyczy informacji kluczowych dla użytkowników, takich jak instrukcje obsługi maszyn, a błędnie przetłumaczona instrukcja może spowodować wypadek lub uszkodzenie sprzętu. Dlatego też, tłumaczenie dokumentów technicznych wiąże się z wielką odpowiedzialnością, którą podejmuje tłumacz wykonujący to zadanie.

Czy tłumaczenia techniczne musi wykonywać tłumacz przysięgły?

Wykonywanie tłumaczeń technicznych może być realizowane zarówno przez tłumaczy przysięgłych, jak i zwykłych, którzy nie posiadają takich uprawnień. Większość tłumaczeń technicznych nie wymaga uwierzytelnienia, chyba że są one przeznaczone dla instytucji administracji publicznej. Tłumaczenia z dziedziny medycznej lub wojskowej wymagają uwierzytelnienia, jednak tłumaczenie instrukcji obsługi maszyn budowlanych już nie. Należy jednak zwrócić uwagę, że same uprawnienia tłumacza przysięgłego nie są kluczowe, ważniejsze jest posiadanie wiedzy, kwalifikacji, znajomości odpowiedniej terminologii oraz doświadczenia w tłumaczeniu tekstów technicznych.

Na jakie kryteria powinniśmy zwrócić uwagę wykonując tłumaczenia techniczne?

Jak już wspomnieliśmy, tłumaczenia techniczne wymagają od tłumacza odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, co nie zawsze idzie w parze z biurem tłumaczeń, do którego trafimy. Składając zlecenie, powinniśmy więc upewnić się, że dane biuro zatrudnia tłumaczy z odpowiednim doświadczeniem, zakresem wiedzy oraz znajomością terminologii z danej dziedziny.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kryteriów, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę, poszukując odpowiedniego biura, które wykona nasze tłumaczenie:

  • ZNAJOMOŚĆ TERMINOLOGII Wykonywanie tłumaczeń technicznych z danej branży często wiąże się z koniecznością posługiwania się skomplikowaną terminologią, dlatego ważne jest aby biuro tłumaczeń stosowało terminologie zgodną ze standardami panującymi w branży. Dodatkowo warto zapytać czy tłumacz ma dostęp do odpowiednich słowników i terminologii.
  • WIEDZA I KWALIFIKACJE Tłumaczenia techniczne wiążą się z wielką odpowiedzialnością oraz wymagają solidnej wiedzy z danej dziedziny dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na kwalifikacje i wiedzę jaką dysponuje tłumacz.
  • PRECYZJA WYKONANIA Przekładanie dokumentacji technicznej często wymaga dokładnego odwzorowania rysunków technicznych i wszelkich schematów dlatego dokumenty muszą być precyzyjnie przetłumaczone dla zachowania wysokich standardów i przyszłego bezpieczeństwa.
  • FORMATOWANIE I UKŁAD Wykonując tłumaczenia techniczne należy zachować maksymalną spójność dokumentu oraz jakości wszelkich rysunków technicznych i schematów. Wszelkie tabelki i dodatkowe informacje powinny być sformatowane w identyczny sposób jak na pierwowzorze tłumaczonego dokumentu.
  • DANA LOKALIZACJA Przetłumaczenie dokumentu technicznego z uwzględnieniem wszelkich specyfikacji wymagać będzie od biura tłumaczeń dobrej znajomości przepisów krajowych i lokalnych dotyczących tłumaczenia z danej dziedziny.

Tłumaczenia techniczne są jednym z mniej popularnych rodzajów tłumaczeń, jednak stanowią prawdziwe wyzwanie dla biura tłumaczeń oraz dla samego tłumacza, który je wykonuje. Wykonywanie trudnych tłumaczeń technicznych wymaga nie tylko dobrej znajomości języka docelowego, na który przekładany jest tekst, ale również znajomości branży, z której tekst pochodzi, terminologii oraz wiedzy ogólnej. Dodatkowo, tłumacz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i wykazać się precyzją w wykonaniu tłumaczenia, aby zachować maksymalną spójność z oryginalnym dokumentem