CO TO JEST BIURO TŁUMACZEŃ I JAKIE WYKONUJE USŁUGI?

co-to-jest-biuro-tlumaczen-small

Co to jest biuro tłumaczeń?

Biuro tłumaczeń to firma specjalizująca się w branży tłumaczeniowej, która oferuje usługi polegające na przekładzie treści z języka rodzimego na inny docelowy. Oczywiście, tłumaczenia to tylko część usług, które oferują biura tłumaczeń, często wykonując szereg innych pokrewnych zadań.

Najczęściej wykonywane usługi w biurze tłumaczeń?

Biura tłumaczeń oferują zwykle szeroki zakres usług tłumaczeniowych, jednakże warto zauważyć, że nie są to tylko tłumaczenia ustne lub pisemne. Bardzo często wykonywane są również dodatkowe prace pokrewne, a do najczęściej spotykanych należą:

 • OGÓLNA KOREKTA Ogólne sprawdzenie tekstu przez tzw. native speakera który przeprowadza korektę w swoim ojczystym języku. Korekta taka ma na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów oraz zredagowanie go w taki sposób aby osiągnął płynność i biegłość w docelowym języku. Należy pamiętać że korekty nie są standardową czynnością podczas przekładania tekstu dostarczonego do biura tłumaczeń.
 • ADIUSTACJA Ręczne nanoszenie znaków korektorskich mających na celu oznaczenie w tekście miejsc do poprawki. Ogólnie oznacza się w tekście miejsca przełamania tekstu oraz poprawia się samą składnie przed wysłaniem materiałów do agencji poligraficznej celem przygotowania do druku.
 • FORMATOWANIE Formatowaniem możemy nazwać dodawanie do przekładanego tekstu takich elementów jak np. nagłówki, akapity, wszelkie wyróżnienia lub poszczególną numerację. Formatowanie wykonujemy najczęściej w celu uzyskania przejrzystości tekstu oraz lepszego zrozumienia przez potencjalnego odbiorcę, metodę stosuje się praktycznie przed każdym ważniejszym tekstem przeznaczonym do publikacji w gazecie, książce lub czasopiśmie.
 • REDAKCJA TEKSTU Redakcja tekstu to proces w którym biuro tłumaczeń na życzenie klienta poprawia czytelność tłumaczonego materiału. W procesie tym zwiększa się czytelność, zrozumiałość oraz atrakcyjność przekładanego tekstu dla potencjalnego klienta, dodatkowo poprawiane są również wszelkie błędy gramatyczne, interpunkcyjne oraz stylistyczne. Proces ten ogólnie prowadzi do poprawienia ogólnego stylu i jakości całego tłumaczonego materiału.

Jakie rodzaje dokumentów przekłada biuro tłumaczeń?

Biura tłumaczeń zajmują się tłumaczeniem różnorodnych dokumentów, począwszy od prostych zaświadczeń, dyplomów i świadectw aż po skomplikowane dokumenty medyczne, techniczne i specjalistyczne z różnych dziedzin. Przy takich tłumaczeniach często wymagana jest specjalistyczna wiedza i znajomość trudnej terminologii z danej branży, co sprawia, że tłumaczenia są wyceniane indywidualnie, a ich termin realizacji jest zazwyczaj dłuższy.

Kto wykonuje usługi w biurze tłumaczeń?

Biura tłumaczeń, jako firmy oferujące szeroki zakres usług, zatrudniają zazwyczaj znaczną ilość pracowników. Poza tłumaczami, którzy są kluczowymi pracownikami, w biurach tłumaczeń można spotkać także pracowników na innych stanowiskach, takich jak:

 • TŁUMACZE Tłumacze to praktycznie najważniejsi pracownicy biura tłumaczeń którzy zajmują się codzienną pracą przekładając różne dostarczone im materiały z jednego jeżyka na drugi.
 • TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Tłumacz przysięgły to tłumacz który nabył uprawnienia do uwierzytelniania przekładanych tekstów. Tłumacz taki po za ukończonymi studiami lingwistycznymi musiał zdać również egzamin państwowy aby nabyć uprawnienia. Tłumacz przysięgły tłumaczy na ogół wszelkie dokumenty które trafiają do urzędów takie jak: świadectwa szkolne, akty zgonu, akty urodzenia, dowody rejestracyjne, umowy, faktury, rachunki oraz inne dokumenty używane w celach administracyjnych.
 • KOORDYNATOR PROJEKTOWY Koordynator w biurze tłumaczeń to osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg pracy. Koordynator nadzoruje takie czynności jak prawidłowe przydzielenie zleceń do właściwego tłumacza, pilnuje ustalonego terminu realizacji oraz przeprowadza końcową weryfikacje jakość wykonanego tłumaczenia.
 • OBSŁUGA KLIENTA Obsługą klienta w biurach tłumaczeń zajmują się sekretarki często nazywane specjalistami ds. obsługi klienta. Sekretarki przyjmują klientów, odbierają dostarczone dokumenty i wystawiają zlecenia, odpowiadają również na wszelkie pytania jakie ma klient względem realizacji jego zamówienia oraz koordynują cały proces tłumaczeniowy.
 • KOREKTOR JĘZYKOWY Korektor językowy odpowiedzialny jest za poprawę dokumentu w kontekście ewentualnych błędów ortograficznych oraz interpunkcyjnych.
 • REDAKTOR JĘZYKOWY Redaktor natomiast skupia się bardziej na ogólnym stanie całego dokumentu poprawiając błędy gramatyczne, stylistyczne oraz interpunkcyjne.
 • SPECJALISTA DS. MARKETINGU Większe biura tłumaczeń często zatrudniają również swoich własnych ludzi odpowiedzialnych za ogólny marketing firmy, osoby takie zajmują się najczęściej promocją produktów, reklamą ogólna biura i pozyskaniem nowych klientów.
 • PROJEKTANT GRAFICZNY Projektant graficzny dba w biurze o ładne wykonanie tłumaczenia pod względem graficznym. Projektanci zatrudniani są stosunkowo rzadko i na ogół tylko w dużych biurach które często tłumaczom takie dokumenty jak strony internetowe, wszelkiego rodzaju broszury, ulotki, plakaty lub inne materiały przeznaczone często do późniejszego druku.

Biuro tłumaczeń to firma, która często zatrudnia wiele pracowników na różnych stanowiskach, nie tylko tłumaczy. Oferując szeroki wachlarz usług, biura tłumaczeń wykonują wiele prac z różnych branż. Jednak warto pamiętać, że nie każde biuro tłumaczeń będzie w stanie sprostać wymaganiom skomplikowanych tłumaczeń, gdyż wymagają one odpowiedniego zaplecza pracowniczego i specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny.

Biura tłumaczeń są obecnie firmami oferującymi szeroki zakres usług związanych z branżą tłumaczeniową. Ich specjalizacją jest przede wszystkim tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów, w tym tych zwykłych, technicznych czy specjalistycznych, dla firm i osób prywatnych. Aby zapewnić maksymalną wydajność i jakość pracy, biura te zatrudniają wiele dodatkowych specjalistów, co umożliwia im świadczenie usług tłumaczeniowych na najwyższym poziomie.